parallax background
 

Witaj, dobrze, że jesteś!

 

Edukacja Domowa

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”.Dr Maria Montessori


Myślisz o nauce swojego dziecka w domu? A może już zacząłeś przygodę z edukacją domową i szukasz odpowiedniego wsparcia?

Nauczanie dziecka w domu to jedno z najbardziej odpowiedzialnych, ale też fantastycznych przeżyć rodzica z dzieckiem.

 

Zapewniamy

 

Częste pytania


Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to rodzaj pozasystemowej nauki dziecka. Nauczycielem jest rodzic lub opiekun prawny, a nauczanie odbywa się poza szkołą. Do rodziców/opiekunów prawnych należy poprowadzenie dziecka w edukacji na podstawie odpowiednich programów nauczania.
Kto może uczyć w domu?

Rodzic lub opiekun prawny może uczyć dziecko w domu. Nie trzeba mieć ukończonych żadnych specjalistycznych kursów, studiów pedagogicznych, a nawet wyższych studiów.
Kiedy można zacząć nauczać dziecko w domu?

Właściwie w każdym momencie. Nie ma wyznaczonych terminów, w każdej chwili w ciągu roku szkolnego można wystąpić do dyrektora o zgodę na edukację domową.
Co trzeba zrobić by zacząć uczyć dziecko w domu?

W pierwszej kolejności należy znaleźć szkołę przyjazną Edukacji Domowej i doświadczoną w prowadzeniu uczniów pozasystemowych. Porozmawiać z dyrekcją i uzyskać ustną zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą (co istotne, szkoła musi znajdować się w województwie zamieszkania ucznia).

Następnie trzeba udać się do publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej dla rejonu szkoły, do której zapisane jest dziecko. Tam należy złożyć wniosek o badanie psychologiczno – pedagogiczne i opinię dotyczącą spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

Mając już opinię należy zanieść ją do wybranej szkoły i złożyć ją wraz z resztą potrzebnych dokumentów – oświadczeniem o zapewnieniu dziecku warunków do nauki i corocznym przystępowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych (druki są dostępne w internecie) oraz podaniem do dyrekcji.

Na końcu - należy poczekać na pisemną zgodę dyrekcji na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą i…przystąpić do pracy w domu!
Czy dziecko otrzyma świadectwo ukończenia szkoły?

Dzieci uczone w domu otrzymują świadectwa w szkole, do której są zapisane i w której zdają egzaminy.
Jak długo dziecko może uczyć się w domu?

Dziecko może się uczyć w domu aż do egzaminu maturalnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie zda egzaminu końcowego, wtedy dyrektor może zdecydować o powrocie ucznia do szkoły. W takiej sytuacji po roku nauki w szkole można znów wystąpić o edukację domową.
Czy edukacja domowa jest w Polsce legalna?

Edukacja domowa jest w Polsce możliwa od roku 1991. Kwestie te reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
 
Nabór wciąż trwa

Zgłoś się już teraz!


REKRUTACJA