O Montessori

Wyobraźmy sobie świat, gdzie każde dziecko dostaje idealne środowisko, by mogło rozkwitnąć. Gdzie panują zasady, szanujące jego indywidualność i ekspresję. Gdzie dziecko ma poczucie, że może podążać za swoim wnętrzem, jednocześnie ucząc się jak żyć obok innych ludzi. Świat, który pozwala na rozwój, pokazując mu, że najważniejszy jest szacunek do innych i do siebie.

 

Historia

Ponad 100 lat temu pewna włoska lekarka założyła szkołę w jednej z biednych dzielnic Rzymu.


Tym samym Maria Montessori, o której mowa, będąc jedną z pierwszych kobiet lekarzy, stała się także pionierką nowej metody wychowawczej, zmieniając na zawsze podejście do wychowania dzieci na całym świecie.


Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi bez względu na ich rasę, narodowość i majętność.


Była pedagogiem i antropologiem. Stworzona przez nią metoda pedagogiczna jest oparta na dokładnej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich.


 

Jak pracujemy

NASZA METODA: praca połączona z ciszą i skupieniem


Maria Montessori mówiła, że od tego jak dziecko się rozwija, czego doświadcza i jak jest motywowane, zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Dlatego w Domu Montessori staramy się działać tak, aby umożliwić rozwój naszych podopiecznych we wszystkich strefach aktywności. Wiemy jak ważne dla każdego małego człowieka jest poczucie sprawczości własnych czynów.


POMOCE MONTESSORI: prostota, która rozbudza kreatywność


Proste, estetyczne, pozbawione niepotrzebnych bodźców - takie są zabawki w Domu Montessori. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dziecku samodzielne działanie i tym samym zaspokojenie naturalnej ciekawości.


OTOCZENIE: bezpieczna przystań angażująca ręce, umysł, zmysły


Dla dziecka, decydującą rolę w rozwoju odgrywa otoczenie w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów? Czy ogranicza możliwość zaspokajania ciekawości? Miejsce, powinno być przygotowane tak, aby umożliwić mu rozwój wszystkich sfer aktywności dziecka. Dlatego w Domu Montessori nie ingerujemy w działanie dziecka, nie pouczamy go i nie przeszkadzamy. Obserwujemy i staramy się podążać, podsuwając każdemu z podopiecznych kolejne pomysły na działanie.

 
Nabór wciąż trwa

Zgłoś się już teraz!


REKRUTACJA